Klik på billederne og læs indlæggene. Der er en tekst til hvert skift!

Nyheder og indlæg:

Skal dåben styres af politik?

Friheden til at tænke, tale og tro gælder for alle mennesker – også for asylansøgere, der ønsker at konvertere til kristendommen og blive døbt.[Læs mere]

½ million ekstra til børn og familier – på Bornholm

KD fik både en psykolog og ekstra 500.000 kr. til børne- og familieområdet, og penge til en halv times mindre undervisningstid for lærerne.[Læs mere]

Friskoler contra hadprædikanter

De frie skoler er en naturlig del af vort demokratiske samfund. Derfor er KristenDemokraterne bekymret for konsekvenserne af den meget omtalte stramning af tilsynet med de idébetonede friskoler.[Læs mere]

Kristendommen er islamismens fjende

Islamisternes største fjende er det kristne livs- og menneskesyn, som Europas stater er bygget på. Så hvis vore børnebørn skal kunne leve i fred, kræver det et fælles kulturelt og værdimæssigt fundament. [Læs mere]

Kontanthjælpsmodtagere og kristne værdier

Regeringens lovgivning er ved at kvæle ethvert civilt initiativ til at tage hånd om hinanden.Tillad mig for en gangs skyld den frækhed at tale om menneskelig ansvarlighed.[Læs mere]

Christiansborg tvinger kommunerne til at fyre ansatte

Hvorfor må kommunerne ikke selv bestemme fordelingen mellem bygninger og varme hænder? Og hvorfor skal grænserne være så besnærende lave, at der ikke er loft til at tænke langsigtet?[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden har ordet:

Er tryghed kun for boligejere?

Der skal være tryghed for boligejerne. Så langt er jeg enig i statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale til Folketinget.


Men KristenDemokraterne efterlyser trygheden for kontanthjælpsmodtagerne. Det er en stor blandet gruppe bestående af psykisk syge, mennesker med handicaps, ufaglærte, langtidssyge, socialt udstødte og … og sikkert også nogle, der prøver at malke systemet. Problemet er, at man i jagten på den sidstnævnte gruppe har kastet alle de andre ud i utryghed og frygt for fremtiden.


Jeg savner, at statsministeren nævner trygheden for børnene. Både dem, hvis mor og far rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og/eller beskæring af børnechecken. Men også de børn, hvis far og mor knokler for at betale prioriteterne på lejligheden eller huset. Hvilke tiltag har regeringen sat i værk, for at familien kan vælge at trække stikket lidt ud, mens børnene er små? Kan de få lov til at blive hjemme hos deres eget barn, når det er sygt? KD har et hav af idéer til familiepolitik, som ikke vil koste staten en krone, men som giver borgerne frihed til at prioritere tiden med sine nærmeste.


Jeg savner trygheden for flygtningen, der forfølges på asylcentret, fordi hun er konverteret til kristendommen. Jeg savner tryghed for, at flygtninge uanset religiøst ståsted får en hurtig og kompetent behandling af sin asylansøgning. Jeg savner et nævn, hvor også organisationer som Dansk Flygtningehjælp deltager, så det ikke alene er op til jurister at sortere mellem sagerne (læs: menneskene).


Men nu der tales om boliger: Jeg savner trygheden for de hjemløse. Herberger må end ikke tilbyde dem en seng før november måned, hvis ikke de skal miste det offentlige tilskud. Men lader vinteren sig styre af kalenderen? Er det borgerlig politik at gå forbi den, der intet har?


Også jeg ønsker tryghed for boligejerne. De, der har betalt for meget, skal have pengene retur. Men de nye bolig- og grundskatter, som Venstre foreslår, rammer skævt, når de store byer får størst gavn af en lavere beskatning. Man spiser landdistrikterne af med lidt statslige arbejdspladser – og modarbejder dem derefter det bedste, man har lært.
Sultne, traumatiske eller trygge børn

Børn er aldrig skyld i deres økonomiske situation. Derfor har de krav på særlig opmærksomhed i lovgivningen.


De fleste sultne mennesker bor i udviklingslandene, men Danmark er ved at komme godt efter det. Den igangværende udhulning af det offentlige sikkerhedsnet vil ramme hårdest i børnefamilierne. Danske børn har godt ikke oppustede maver, men sult handler også om fejlernæring og manglende omsorg.


KristenDemokraterne har som midterparti traditionelt tilhørt den blå blok. Men vores opfattelse af borgerlighed er, at man gør sin pligt, betaler enhver sit og rækker hånden ud til medmennesket i nød.


Derfor vil KD satse alt på at folk skal i arbejde, så de kan tage ansvar for deres egen og familiens tilværelse. Men vi tror ikke på regeringens og støttepartiernes evangelium om, at den lamme går, den døve hører og de psykisk syge bliver helbredt, når bare man sænker de sociale ydelser nok. Det er useriøst at forvente, at ufaglært arbejde og skånejobs popper op af jorden, hvis vi laver en ”omvendt Robin Hood” ved at tage fra de fattigste og give til de rigeste.


Kontanthjælpsloftet alene sender et antal tocifret tusinde børn ud i usikkerhed og økonomisk smalhals. Mange af dem vil opleve at blive sat ud af deres lejlighed sammen med mor og far. At opleve sine forældre som magtesløse er et traume, der sætter sig langt ind i voksenlivet.


Også den sociale udstødelse, der følger af fattigdom og manglende samvær med andre, bliver påviseligt taget med ind i voksenlivet. Sundhedstilstanden forværres, og uddannelsen bliver ringere. Afmægtige forældre, der ikke har råd til de mest enkle fornødenheder til deres børn, vil forventeligt få antallet af omsorgssvigtede børn til at stige.


Når reformerne tilmed rammer mennesker med anden etnisk baggrund hårdest, vil disse grupper blive isoleret endnu mere fra samfundslivet. Det øger risikoen for ekstremisme og kriminalitet. For når man føler sig sat udenfor kapløbet om job og bolig, er det nærliggende at at styrke sin identitet blandt ligesindede i den lokale bande.


Enhver udnyttelse af det sociale system er uacceptabel og skal stoppes, så pengene kan komme de værdigt trængende til gavn. Men for KristenDemokraterne er udgangspunktet, at lovgivningen skal hjælpe borgerne på fode, så de kan tage ansvar for eget liv.


Dagens politik fra blå blok og til langt ind i rød stue har fokus på kortvarig økonomisk vinding for egne vælgere. Og der ses bort fra, at regningen vil returnere som en boomerang med dobbelt styrke. For en valgperiode er som bekendt kun på fire år. Men skaderne af den førte politik vil vi få at føle de næste hundrede år.


 

Giv os ret til livet

Det er ikke hensigtsmæssigt at fjerne hovedpine med en halshugning. Alligevel mærkes der et stigende pres på at afhjælpe smerter og hjælpeløshed ved at legalisere medlidenhedsdrab på handikappede og døende. Senest har sundhedsordførerne for Socialdemokraterne og De Radikale på baggrund af et par enkeltsager vendt det kristne livs- og menneskesyn ryggen. I stedet for at yde den omsorg, der gør livet værd at leve til det sidste, tilslutter de sig mantraet om individets frihed til at bestemme over eget liv.

Heller ikke KristenDemokraterne bryder sig om den smerte, som følger med livet. Men at afskrive et menneske som et ”uværdigt liv”, for derefter at tilbyde hjælp til at dø, er at fraskrive sig ansvaret for næsten. Kun den der kan levere og præsterer har herefter værdi.

KD vil i stedet fremme lægeteams med speciale i smertelindring, som kan hjælpe den døende i eget hjem. Vi vil styrke familiens mulighed for at drage omsorg i en orlovsperiode. Vi vil sikre, at ingen patient lades alene med en chokerende diagnose, men i stedet mødes af en præst eller psykolog. Det var KD der med ét mandat i folketinget fik 150 ekstra hospicepladser på finansloven i 2011. Det er muligt denne politiske dagsorden ikke kan betale sig i kroner og ører, men det er rigtigt.

Alternativet er at lade stærke borgere med kendiseffekt og tilfældige mediefortællinger om den ensomme, livstrætte syge kræve frihed til at dø når de selv vil. Det er en hån af frihedsbegrebet. For konsekvenserne bliver at de plejekrævende skal gøre op med sig selv, om de fortsat vil belaste samfundet og familien. De pårørende bliver ubarmhjertigt bedt om at tage stilling til, om den syges liv er værdigt nok til at leve. Og lægerne tvinges til at aflive patienter frem for at lindre og helbrede.

Hvor går grænsen i øvrigt for hvem der formodes ikke at ville leve? I Danmark screener vi allerede gravide, så vi slipper for DOWNs syndrom børn, der koster samfundet 150 millioner kr. pr. stk. Hvad med demente eller andre, der ikke synes at have et værdigt liv?

Såkaldt ”aktiv dødshjælp” er en glidebane. Alle tager afstand fra nazismens medlidenhedsdrab på evnesvage borgere. Men den slags menneskesyn stopper ikke ved Danmarks grænser. Tvært imod er vi i fuld gang med at sortere, og kun teknikken sætter grænsen for hvem vi kan fjerne i barmhjertighedens navn.

Det er en belastende frihed, som de raske efterspørger. Lad os i stedet arbejde målrettet på at fjerne ensomhed, lindre smerte og ofre tid og nærvær på vores næste. Det vil gøre os rigere som samfund og som mennesker.

Kortsigtet 2025-plan lader børn og flygtninge betale

KristenDemokraterne kan godt lide intensionen om at skabe flere jobs. Men den netop fremlagte 2025-plan er kortsigtet og blottet for alle værdier, der ikke kan gøres op i kroner og ører. Og dermed ender regeringens enøjede fokus på skattelettelser som en fuser.


Danmarks grundlæggende problem er, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Derfor vil regeringen sætte pensionsalderen op og skære de sociale ydelser ned. Og så håber man på, at kvalificeret arbejdskraft strømmer til fra udlandet, selv om det medfører større udgifter til danskundervisning, omskoling og eventuel integration.


Det burde være oplagt at forkæle børnefamilierne, så befolkningen får de børn, de ønsker sig. Men i stedet aftrappes børnechecken efter antallet af børn, mens skattelettelser skal gøre det attraktivt at arbejde mere. Men danske familiers arbejdstid er i forvejen Europas højeste målt pr. par. Et øget arbejdspres vil resultere i flere splittede familier og ringere kontakt mellem børn og voksne med deraf følgende samfundsproblemer.


KristenDemokraterne vil sænke momsen på fødevarer. Det vil mindske grænsehandlen og gøre det billigere at leve. De laveste indkomster får den største lettelse i budgettet. Det er med til at holde lønningerne i ro, hvilket vil styrke dansk konkurrenceevne. Og det vil skabe flere jobs.


Økonomiske femårsplaner holder sjældent stik. Hvis skatten lempes, vil mange prioritere mere tid til familien frem for mere stress. Det bliver en streg i regningen for Lars Løkkes budget. At skattelettelser tilmed skal finansieres ved at beskære u-landsbistanden er ikke alene uanstændigt – det er at skyde sig selv i foden.


Flygtningestrømmen forsvinder nemlig ikke, medmindre der ydes en markant ”Marshall-hjælp” i nærområderne. Det vil vore børn og børnebørn sande. Og det er dem, der om 25 år skal dømme dagens førte politik.
Klik på erklæring for at åbne

Hjælp os med at blive godkendt til at opstille til det næste FT-valg ved at udfylde en vælgererklæring. Klik på billedet og oplys dit navn samt mailadresse. Så går resten automatisk.

Vælgererklæring til opslagstavlen

Klik på billedet for at åbne en PDF der kort beskriver fremgangsmåden

Siden er velegnet til udskrivning, og kan hænges på opslagstavlen i skoler, forsamlingshuse osv.

Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

 

 

Swipp nr: 40907810

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Følg KD på Twitter

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne folderen.

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 1430732