Klik på billederne og læs indlæggene. Der er en tekst til hvert skift!

Nyheder og indlæg:

Minister for børn – eller for institutioner

KristenDemokraterne vil gerne slå et slag for fleksible børneinstitutioner. Hvad med at oprette legegrupper, hvor forældre, der har valgt at passe egne småbørn hjemme, kan komme og deltage?[Læs mere]

Mennesker ofres igen …

Skal vi nu igen høre om kontanthjælpsmodtagere igen? Ja, for børn og voksne bliver ofret nu. De kommer til at betale prisen for årtiers forkerte beslutninger.[Læs mere]

Når fornuften kan diskuteres

På KristenDemokraternes Landsmøde i Middelfart den 22.-23. oktober 2016 sagde landsformand Stig Grenov blandt andet:[Læs mere]

Skal dåben styres af politik?

Friheden til at tænke, tale og tro gælder for alle mennesker – også for asylansøgere, der ønsker at konvertere til kristendommen og blive døbt.[Læs mere]

½ million ekstra til børn og familier – på Bornholm

KD fik både en psykolog og ekstra 500.000 kr. til børne- og familieområdet, og penge til en halv times mindre undervisningstid for lærerne.[Læs mere]

Friskoler contra hadprædikanter

De frie skoler er en naturlig del af vort demokratiske samfund. Derfor er KristenDemokraterne bekymret for konsekvenserne af den meget omtalte stramning af tilsynet med de idébetonede friskoler.[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden har ordet:

Kontanthjælpsmodtagere eksporteres ud af kommunen. Boligejere reddes med skattekroner.

Tryk på overskriften og se indslaget.

 

 

 

Kærhovedgård Udrejsecenter

KristenDemokraterne mener, at kriminelle på tålt ophold skal holdes i forvaring. At mennesker, der har fået afvist deres asylsag, skal forlade landet. At Danmark ikke skal være hele verdens socialkontor.

Men KristenDemokraterne mener også, at alle mennesker skal behandles ordentligt. Og de forhold man byder beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård er ikke tålelige. At være menneske indebærer muligheden for social kontakt og noget at stige op til.

Efter samtale med flere kristne kirker og medarbejdere og en enkelt beboer, valgte jeg derfor at tage bladet fra munden i går. 84 mennesker bliver behandlet utåleligt, for på den måde at presse dem til hjemrejse. De fleste af dem er ikke kriminelle, men har alene fået afslag på deres opholdstilladelse. Heriblandt to statsløse, som ingen lande vil modtage, ca. 30 kristne der frygter for deres liv ved hjemkomsten og en dansk gift Iraker, der venter barn med sin kone til marts, taler flydende dansk og bl.a. har fået 12 i samfundsfag. På ubestemt tid sidder de i lejren, og er ved at gå psykisk ned. To er indlagt på psykiatrisk afdeling.

Hvad har Danmark ud af, at sende nedbrudte mennesker retur til Afghanistan og Irak, hvis de ved et mirakel finder vilje og styrke til at beskytte religiøse mindretal?

KD vil arbejde for, at ikke-kriminelle afviste asylansøgere får lov til at bo på asylcentrene. Har samfundet behov for at vide hvor de er, kan de få en dansk værge. Både kirkelige kredse og humanitære institutioner vil tage hånd om dem, og Politiet kan slippe for arbejdet. Alternativt vil en fodlænke kunne gøre arbejdet.

Jeg kender til danskere, der har fået utallige indbrud og butikker der har måttet lukke pga. Sandholmlejrens asylcenter i Nordsjælland. Deres frustration deler KD. Derfor vil vi genoprette nærpolitiet som skiftende Venstreregeringer har centraliseret. Vi vil fange tyveknægtene og have dem retsforfulgt. Og lad så resten være - f.eks. de mange kristne der er flygtet fra regimer. Nogle af dem sidder på Kærshovedgård og bliver af ministeren kaldt for kriminelle. I disse dage er det bl.a. dem jeg kæmper for.

KristenDemokraterne er sat til at give de svageste og udsatte i vores samfund en stemme.

 

Stig Grenov

KristenDemokraternes Landsformand

Sorg over drab på politimand

Med sorg har KristenDemokraterne modtaget meddelelsen om, at den politibetjent, der blev skudt tirsdag, er afgået ved døden. Det er en tragisk og meningsløs handling, begået mod en mand, hvis arbejde det var at sikre ro og orden og alle danske borgeres sikkerhed.


KristenDemokraternes tanker går til hans efterladte familie, og til de mange ansatte i politiet, der kommer til at savne en ven og kollega.


Æret være hans minde.

Et friere, rigere og mere trygt Danmark?

Der er ikke sparet på overraskelserne med dannelsen af den nye regering. Statsministeren fik afværget et truende valg, fik nogle nye ministre – og fik (måske) løst den politiske hårdknude. Vi kan jo håbe, at trekløveren er lykkebringende denne gang.


Måske er det en genistreg at gøre Thyra Frank til minister for de ældre. Det er så spændende en tanke, at det kan tage opmærksomheden lidt fra mere ømtålelige emner. Men KristenDemokraterne hilser det velkommen, at der nu ser ud til at blive taget hånd om en gruppe borgere, der i årevis har været stedbørn i det politiske spil.


Tænk,om det samme var overgået familierne! Vi har i den grad savnet en politik, der gør det attraktivt at være familie i Danmark. Det nye regeringsgrundlag nævner stort set kun familien i forbindelse med skilsmisse. Og så en enkelt sætning om at give børnefamilierne mere frihed til at vælge fleksible dagtilbud og alternative pasningsformer.


Men børnefamilierne har brug for mere tid til at være familie sammen. Helt små børn har ikke brug for lettere adgang til daginstitutioner. De har brug for at være sammen med forældrene. Og på sigt kan det endda betale sig for samfundet at investere i forældretid til børnene.


Før trekløver-regeringens fødsel hørte vi konstant om skattelettelser – især topskattelettelser. Nu har VLAK barslet med et regeringsgrundlag, der taler om lettelse af bundskatten, så de lavestlønnede får mere ud af at arbejde. Og så forskellen på overførsels- og arbejdsindkomster bliver større.


Det skal kunne betale sig at arbejde. KristenDemokraterne er enig! Vi så dog hellere en lavere moms på fødevarer. Det vil på én gang både give børnefamilier og de lavest lønnede mere luft i økonomien, give plads til øget omsætning og produktion, det holder lønningerne i ro, det forbedrer konkurrencen, hvilket betyder flere jobs. Det har en selvforstærkende positiv effekt.
”Værdigt” papirnusseri i ny finanslov

Seriøsiteten i finansloven er omvendt proportional med mængden af positive fyldord. Næste års statsfinanser er spækket med ”VÆRDIG” ældrepleje, ”STYRKET” sundhed, ”MODERNE” jernbane, ”ORDENTLIG” veteranindsats. Og de såkaldte ”Værdighedsmilliarder” skal uddeles gennem en kommunal ansøgningspulje. Stod det til KristenDemokraterne, blev pengene fordelt mellem de 98 kommuner, så de lokale politikere kunne forvalte det ansvar, de er valgt til.


Naturligvis glæder KD sig over de billigere ø-færger og beskyttelse af jødiske lokaliteter. Vi klager heller ikke over, at de blå endelig har set lyset og ruller deres egne besparelser på de frie skoler tilbage. Den store anstødssten er den centralisme, der står mellem linjerne.


Det er uhørt bureaukratisering af arbejdsgangene, når ”Værdighedsmilliarderne” skal fordeles via en ansøgningspulje. Så skal kommunerne først beskrive og planlægge projekterne, som derefter skal evalueres i redegørelser for at dokumentere indsatsens kvalitet. Men det fremgår ikke klart, hvor pengene skal komme fra. Hvis det går, som det plejer, tages de fra kommunerne for så at blive returneret med pålæg om, hvad de skal bruges til.


Samme kritik kan fremføres overfor de mange millioner kroner, der er tiltænkt kræftbehandling, genetablering af køkkener på plejehjem og dagtilbud til børn og unge. KD ville ellers have set med milde øjne på, at Venstreregeringen havde holdt egen valgløfter og givet forældrene ret til at få 85% af den kommunale udgift mod selv at passe børnene. Nu går en halv milliard i stedet til institutionalisering af børneopdragelsen.


Hvis målet er at statsstyre og kontrollere alt ud i petitesser, kunne en socialistisk regering ikke have gjort det bedre. Men den slags kontroltyranni fjerner effektivt den sidste gnist af glæde og motivation hos lokalpolitikere og offentligt ansatte.
Finansloven skal betale for de svageste borgere

Der skal gøres en ekstra indsats for mennesker med handicaps, de psykisk syge og dem, der er ude af stand til at tage vare på sig selv. Til det formål deler folketinget hvert år ud af en pose penge, kaldet satspuljen. Men tiden er løbet fra ordningen. Og KristenDemokraterne mener, at sociale tiltag skal finansieres over skattebilletten.


Satspuljen er blevet et tag-selv-bord til finansiering af lidt af hvert. Pengene var målrettet bekæmpelse af misbrugsproblemer og hjemløshed, men nu bruger skiftende regeringer dem til alt fra førtidspensions-reformer til kræftplaner.


Senest er en antiradikaliserings-pakke til 360 millioner kr. foreslået betalt af borgere på overførselsindkomst. Det fremgår ikke, om regeringen mener, at disse borgere er mere ekstremistiske end andre. Man kunne faktisk lige så godt lade satspuljen betale moppeindsatsen i folkeskolen med den tynde begrundelse, at børnene ellers bliver sociale tabere.


Det er ganske urimeligt, at pengene tages fra pensioner og andre overførselsindkomster, så de stiger mindre end lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Mennesker på offentlig forsørgelse bliver dermed fattigere og fattigere år for år samtidig med, at indsatsmidlerne bliver størst i gode tider og lavest i dårlige. Det er stik imod behovet.


Mødrehjælpen, Børnenes Blå Hus, TUBA, Landsforeningen SIND og hundrede af andre frivillige organisationer, der udfører et nærværende og ubetaleligt socialt arbejde blandt udsatte grupper, må nu kæmpe med hinanden om færre midler.


Derfor skal pengene til socialt udsatte findes på den store finanslov. Og de skal afsættes et år frem i tiden, så organisationerne får en langsigtet økonomisk tidshorisont. I dag opsiges der medarbejdere hver oktober, fordi ingen ved, om der er penge til at fortsætte efter nytår. Det er ikke alene usikkert og utrygt for ansatte og brugerne. Samfundet får heller ikke det optimale ud af pengene, når ingen ved, hvor mange medarbejdere og aktiviteter der er råd til i det efterfølgende kalenderår.Er tryghed kun for boligejere?

Der skal være tryghed for boligejerne. Så langt er jeg enig i statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale til Folketinget.


Men KristenDemokraterne efterlyser trygheden for kontanthjælpsmodtagerne. Det er en stor blandet gruppe bestående af psykisk syge, mennesker med handicaps, ufaglærte, langtidssyge, socialt udstødte og … og sikkert også nogle, der prøver at malke systemet. Problemet er, at man i jagten på den sidstnævnte gruppe har kastet alle de andre ud i utryghed og frygt for fremtiden.


Jeg savner, at statsministeren nævner trygheden for børnene. Både dem, hvis mor og far rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og/eller beskæring af børnechecken. Men også de børn, hvis far og mor knokler for at betale prioriteterne på lejligheden eller huset. Hvilke tiltag har regeringen sat i værk, for at familien kan vælge at trække stikket lidt ud, mens børnene er små? Kan de få lov til at blive hjemme hos deres eget barn, når det er sygt? KD har et hav af idéer til familiepolitik, som ikke vil koste staten en krone, men som giver borgerne frihed til at prioritere tiden med sine nærmeste.


Jeg savner trygheden for flygtningen, der forfølges på asylcentret, fordi hun er konverteret til kristendommen. Jeg savner tryghed for, at flygtninge uanset religiøst ståsted får en hurtig og kompetent behandling af sin asylansøgning. Jeg savner et nævn, hvor også organisationer som Dansk Flygtningehjælp deltager, så det ikke alene er op til jurister at sortere mellem sagerne (læs: menneskene).


Men nu der tales om boliger: Jeg savner trygheden for de hjemløse. Herberger må end ikke tilbyde dem en seng før november måned, hvis ikke de skal miste det offentlige tilskud. Men lader vinteren sig styre af kalenderen? Er det borgerlig politik at gå forbi den, der intet har?


Også jeg ønsker tryghed for boligejerne. De, der har betalt for meget, skal have pengene retur. Men de nye bolig- og grundskatter, som Venstre foreslår, rammer skævt, når de store byer får størst gavn af en lavere beskatning. Man spiser landdistrikterne af med lidt statslige arbejdspladser – og modarbejder dem derefter det bedste, man har lært.
Klik på erklæring for at åbne

Hjælp os med at blive godkendt til at opstille til det næste FT-valg ved at udfylde en vælgererklæring. Klik på billedet og oplys dit navn samt mailadresse. Så går resten automatisk.

Vælgererklæring til opslagstavlen

Klik på billedet for at åbne en PDF der kort beskriver fremgangsmåden

Siden er velegnet til udskrivning, og kan hænges på opslagstavlen i skoler, forsamlingshuse osv.

Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

 

 

Swipp nr: 40907810

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Følg KD på Twitter

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne folderen.

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 1728227