Velkommen til KD-Lemvig

Debataften om "Lokale forhold"

Mandag d. 4. april 2016 kl.19.30 
i Bio-Huset, Bredgade 17, 7620 Lemvig.

Denne aften vil gerne lægge op til en drøftelse af Kristendemokraternes politik, når det gælder
”De lokale forhold”

Aftenens indleder er Brian Christensen, som bor i Holstebro, er præst ved Lemvig Bykirke og var Folketingskandidat for Kristendemokraterne ved sidste Folketingsvalg i Holstebro Kredsen.

I november 2017 er der valg til Kommunalbestyrelser og Regionsråd. ”De lokale forhold” vil altså være:
Skoler, sygehuse, ældrepolitik, social indsats, børnehaver og meget mere.

Alt sammen er noget, som har stor indflydelse på vores dagligdag.
Velkommen til en god debataften.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Bent Hansen

Er der brug for KD?

De menneskelige værdier som f.eks. omsorg, varme hænder og børnenes tarv er i høj grad noget som Kristendemokraterne vil pege på i den kommende valgkamp.Er vi fattige i Danmark? Nej! Men der er fattige i Danmark, og der er mennesker, der har brug for at nogen vil række dem en hjælpende hånd.Vi har handicappede, Flygtninge og børn som trænger til, at der er nogen ,der viser dem omsorg og interesseDe menneskelig værdier skal KD i høj grad sørge for at få med i den kommende Valgkamp til Folketingsvalget.Kristendemokraternes politik er inspireret af den kristne næstekærlighed ,og her er vi specielle i forhold til andre partier.Vi vil altid argumentere for at der skal være plads til vores medmennesker.Med denne baggrund vil vi ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår!

Bent Hansen

Formand for KD i Lemvig 

Lemvig: Bakker og bølgers land

Anna Kirstine Præstholm

Engbjergvej 87
Vandborg 7620  
Lemvig Tlf. 97 83 63 22
Email: njp@c.dk

Bent Hansen

Mattrupsvej 28
7620 Lemvig
Tlf. 23 46 72 21
Email: margrethe.ben

Agnar Martin Dimon

Landbolystvej 19
7620 Lemvig

Email:
agnar.martin@hotmail.com


Formand:

Bent Hansen
Mattrupsvej 28
7620 Lemvig
Telefon:
23 46 72 21
E-mail