01. Børn & Familie

MÆRKESAG 01: Børn & Familie

Familien er det vigtigste, vi har. KD vil styrke fællesskabet på tværs af generationerne. I det gode liv har vi tid til hinanden, tid til ældre, tid til børn.

DEN GODE BARNDOM VARER HELE LIVET

 • Familie er at være der for hinanden på tværs af generationer – hele livet.
 • KD har som det første parti lavet Børnenes Finanslov. For at give reel frihed til at skabe en bedre hverdag for familierne.
 • Børn skal ikke vokse op i fattigdom. KD vil støtte udsatte familier og fjerne kontanthjælpsloftet.
 • KD vil sikre børnecheck til alle børn. Børnechecken må ikke modregnes i sociale ydelser.
 • Børn har ret til forældre, uanset etnicitet. KD vil sikre, at flygtningebørn kan være sammen med deres forældre.
 • Barselsorloven forlænges til 18 måneder. Forældrene skal frit kunne dele barslen mellem sig.
 • KD vil indføre tilskud til hjemmepasning af egne børn svarende til 85% af prisen på en institutionsplads.
 • Mere tid og nærvær i institutionerne. Der skal være mindst en voksen til 3 børn under 2 år og en voksen til 6 børn på 3-6 år.
 • KD vil afskaffe krav om individuelle læreplaner i institutioner og skoler.
 • Gratis og anonym forældrerådgivning til alle. Det giver mulighed for at skabe et bedre familieliv.
 • I tilfælde af skilsmisse skal der være mægling, der sikrer barnets tarv.

UDDANNELSE

 • Børn har ret til fællesskab og fritid uden for skolen med kortere skoledage og mere tid til frivillige foreninger.
 • KD vil kæmpe for et skole- og uddannelsessystem med vægt på trivsel, dannelse og demokrati.
 • Trivsel er en forudsætning for god indlæring. KD vil bekæmpe stress i uddannelsessystemet og styrke de studerendes faglige, sociale og personlige udvikling.
 • KD vil respektere lærernes faglighed og give dem frihed til selv at styre deres forberedelse.
 • KD vil give den enkelte skole frihed til at lærere, pædagoger, forældre og elever har indflydelse på skolen.

ARBEJDSLIV

 • Ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80 % løn – efter svensk forsikringsmodel.
 • Vi vil sikre ret til deltid for alle på arbejdsmarkedet.
 • KD vil et arbejdsmarked med mindre stress, færre sygedage og høj arbejdslyst.
 • Arbejdsmarkedet skal være familievenligt, fleksibelt og med plads til forskellighed.
 • KD vil sikre, at enlige forældre ikke kan tvinges til at søge arbejde på skæve tidspunkter.
 • KD vil hæve beskæftigelsesfradraget.
 • Pension er et fælles ansvar for familien. Derfor skal par frit kunne fordele den mellem sig på optjeningstidspunktet.

Læs om vores andre mærkesager