02. Frihed Under Ansvar

MÆRKESAG 03: Frihed Under Ansvar

KD vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale som man vil. Vi tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang. Vi forsvarer en kristen kultur og menneskets uendelige værdi.

ÅNDSFRIHED

  • KD vil sikre respekt for åndsfriheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang.
  • Børn og unge skal undervises i åndsfrihed og i respektfuld, kritisk dialog.
  • KD vil forsvare minoriteters rettigheder i samfundet.
  • I Danmark har vi gode muligheder for politisk debat, hvor alle gennem symboler, budskaber og kampagner kan dele egne politiske holdninger. Samme frihed skal gælde tro og religiøse holdninger.
  • Frivillige foreninger og folkeoplysning skal styrkes.

DET OFFENTLIGE

  • Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige.
  • KD vil et samfund båret af tillid – tillid til hinanden og tillid til de offentligt ansattes faglighed.
  • Der skal være plads til det faglige skøn i forvaltningen, så den enkeltes situation ses som en helhed.
  • Kontrol og dokumentation i det offentlige skal kun foretages, når det er nødvendigt i den enkelte sag.

Læs om vores andre mærkesager