03. For Alle

MÆRKESAG 03: Det Gode Liv For Alle

Det er ikke mennesket, der skal passe ind i systemet, men systemet, der skal passe til mennesket. KD kæmper for et samfund med plads til forskellighed.

DEN GODE LIV – HELE LIVET

 • I KD kæmper vi for et samfund, hvor vi bliver i stand til at tage ansvar for os selv og hinanden.
 • KD ønsker, at socialt arbejde tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og muligheder.
 • Borgere på kanten af samfundet skal så vidt muligt hjælpes til at tage ansvar for eget liv.
 • Ansvaret for integration og fællesskab ligger hos borgerne – både danskerne og dem, der kommer hertil.
 • KD vil sikre en sammenhængende sagsbehandling, så borgerens liv ses som en helhed, og ingen mennesker bliver klemt mellem kommuner, regioner og stat.
 • KD vil støtte frivillige, som i særlig grad har øje for mennesker på kanten af samfundet.
 • KD vil indføre konjunkturafhængige dagpenge. Så dagpengeperioden er kort når arbejdsløsheden er lav, og lang, når arbejdsløsheden er høj.
 • Der skal indføres en relativ fattigdomsgrænse i Danmark, og fattigdom skal aktivt bekæmpes.
 • KD vil arbejde for, at borgere med handikap får lige muligheder for god livskvalitet.
 • Der skal være en borgerombudsmand i alle kommuner, som sikrer, at borgernes stemme bliver hørt – særligt i situationer, hvor borgerne oplever en forgæves kamp mod systemet.

PSYKIATRI

 • Fysisk og psykisk sygdom skal ligestilles økonomisk og forebygges gennem forskning, oplysning og støtte.
 • KD vil nedbringe tvang i psykiatrien.
 • KD vil sikre en sammenhængende udredning og behandling, også hvis man fx er både psykisk syg og misbruger.
 • Hjemløse skal have ret til en varm seng og et måltid mad.

Læs om vores andre mærkesager