04. Miljø & Natur

MÆRKESAG 04: Miljø & Natur

Jorden skal afleveres til kommende generationer i en bedre tilstand, end vi modtog den i.

MILJØ

 • At værne om miljøet er et fælles ansvar for samfundet, virksomheder og borgerne.
 • Danmark skal være CO2-neutral senest i år 2050.
 • KD vil sikre flere uberørte naturområder til gavn for biodiversiteten.
 • KD vil sikre ren luft og rent drikkevand i hele Danmark.

RESSOURCER

 • Alle produkter skal genbruges eller omdannes til energi.
 • KD ønsker, at alle produkter og produktioner er bæredygtige.
 • KD vil arbejde for et effektivt genanvendelsessystem for plastmaterialer.

ENERGI

 • Vindmølleenergi skal hovedsageligt produceres i havmølleparker. Landmøller skal placeres med en afstand til beboelse på 10 gange møllens højde.
 • Danmarks store produktion af grøn energi skal udnyttes i Danmark. Derfor skal togdriften elektrificeres i hele landet.
 • Landets fjernvarmeværker bør installere el,- eller biogasdrevne varmepumper.
 • Transport af el skal foregå i nedgravede kabler.

TRANSPORT

 • Bilafgifterne skal justeres i forhold til miljøbelastningen.
 • Der skal forskes mere og frit i grøn energi, så vi får viden om alle alternativer.
 • Flytrafikken udgør en stor miljøbelastning. Derfor skal der forskes i ny, bæredygtig flytrafik.

Læs om vores andre mærkesager