ABORT

KD bliver desværre mødt med mange fordomme om vores holdning til abort. Vi kan se, at såvel politikere fra andre partier som repræsentanter fra medieverdenen ofte kommer til at fremlægge en forkert udlægning af vores politik på dette område. Det er vi ærgerlige over.

Nedenfor kan du derfor hurtigt danne dig et overblik over, hvordan KD reelt forholder sig til dette emne.

KD vil ikke afskaffe adgangen til abort

  • KD vil ikke afskaffe adgangen til abort, da vi mener, at det er tilbud om rådgivning og ikke forbud, der er vejen frem. 

  • KD anerkender, at det er en svær situation for kvinder, som er blevet uønsket gravide. Samtidig er abort et stort dilemma. Derfor er det vigtigt, kvinderne får tilbudt så meget hjælp som muligt i at træffe en svær beslutning. Det er KDs mål at så få kvinder som muligt bliver uønsket gravide og at så få graviditeter som muligt ender i en abort.

  • KD vil indføre ret til rådgivning for kvinder, der overvejer abort. Det skal være en uvildig lægefaglig rådgivning, der både skal indeholde de fysiske men også de psykiske aspekter ved en abort. Rådgivningen skal også anvise alternativer til abort herunder muligheder for økonomisk og social støtte. 

  • KD anerkender, at kvinder, der er uønsket gravide, kan stå i en meget svær situation. Netop derfor er det afgørende, at de sikres god rådgivning, der giver dem et solidt informationsgrundlag og giver dem et rum for at tale om en så vigtig beslutning, som en abort er.

  • KD ønsker at sikre, at det er muligt at have en reel og nuanceret debat om abort som et vanskeligt etisk emne, der berører mange hvert eneste år, men som stadig er meget tabubelagt. 

KD står sammen om denne fælles linje om abortspørgsmålet.
Vi kan formulere os forskelligt,
men vores politiske mål står fast:
Det er rådgivning og ikke forbud,
der er vejen frem.