BÆREDYGTIGHED, MILJØ & ENERGI

STØRRE AMBITIONER FOR KLIMAFONDEN, ANLÆGSINVESTERINGER, KYSTSIKRING OG FORSKNING

Der bør investeres yderligere 25 mia. kroner i klimafonden, som allerede i dag udgør 25 mia. kroner. Af de øgede investeringer skal 10 mia. tilføres forskning og uddannelse på højeste niveau. Staten låner de 25 mia. kr. over perioden 2022-2026.

Ubalancen i klimaet er én af de største udfordringer, Danmark og resten af verden står overfor lige nu. Det kræver kvantespring i forskningen, massive investeringer i erhvervslivet og et personligt ansvar fra hver eneste borger

Med vores historiske ballast som grøn og innovativ nation, store faglige viden, erhvervsvenlige investeringer og grundlæggende danske værdier, har vi de bedste forudsætninger for at komme i mål. 

Vi vil arbejde på en omstilling i samarbejde med erhvervslivet og dansk forskning. Derfor skal staten sikre midler til investeringer og forskning, men lade virksomheder og forskere afgøre, hvilke teknologier, som vinder frem. Hvis en global grøn omstilling skal gøres realistisk inden for få år, er det en afgørende forudsætning, at den kommer til at kunne klare sig på markedsvilkår. 

KD kæmper for en teknologineutral klimapolitik, hvor beslutninger træffes baseret på viden frem for fordomme. Derfor vil vi bl.a. ophæve det danske forbud mod offentlig støtte til forskning i kernekraft. Det betyder ikke, at der skal være kernekraft i Danmark. Men det betyder, at ny og moderne kernekraft (fx. europæiske ITER’s fusionsteknologi, saltkraftværker eller Thoriumbaserede teknologier som beskrevet i VLAK-regeringens energiudspil fra 2016) fra danske forskningsinstitutioner og virksomheder, skal vurderes efter de samme kriterier for bæredygtighed, affald, naturressourcer og økonomi, som al anden energiproduktion bliver. 

Klimakrisen er så alvorlig, at vi ikke må lade frygt gå forud for fornuft. 

Konkret foreslår KD: 

  • Indfør CO2-skat med respekt for lækage (nævnt i afsnittet om skat) 
  • Før dele af provenuet tilbage til erhvervslivet i en grøn investeringsfond og til grøn forskning 
  • Invester yderligere i klimafonden 
  • Fjern ethvert forbud mod støtte til energiforskning i Danmark 
  • Giv virksomheder gode rammer for investeringer i fx. Power2X og andre bæredygtige energiformer