DET GODE LIV

KD har store ambitioner på Danmarks vegne. Og vi mener, at hvert menneske skal mødes med forventninger. Vi henvender os til mennesker fra alle samfundslag i vores land.

KD vil gøre op med falske modsætninger og skel og styrke fællesskabet. Et godt liv handler ikke om elite mod folket, om offentligt mod privat ansatte. Om københavnere mod jyder, om udlændinge mod danskere. Om dem og os. Det handler om os alle sammen og vores evne til at se muligheder i hinandens forskelle.

Politisk udmønter det sig blandt andet i et mål om at skabe brede flertal i det parlamentariske arbejde. Hvor ingen får alt, men alle får noget. Det er den bedste mindretalsbeskyttelse, man kan give, og netop mindretalsbeskyttelsen er for KD vigtigt i vurderingen af styrken af et demokrati. Vi er i udgangspunktet borgerlige, men vi er også pragmatiske.

I KD bilder vi os ikke ind, at vi har løsninger på alt, men vi føler os forpligtet til at byde ind med konstruktive forslag til nye måder at gøre tingene på – og vi viger ikke tilbage fra de etiske fordringer, som samfundet stiller os over for.

KD ser det enkelte menneske i relation til andre – fra det forpligtende fællesskab i familien og videre til en del af noget større. KD er fællesskab med rummelighed og medmenneskelighed som omdrejnings-punkt, og derfor afstår kristendemokratismen fra dogmer i det politiske liv. Kristendemokratismen er borgerlig, men ikke national-konservativ. Danmark skal være et åbent fællesskab for alle mennesker, der enten er rundet af, eller tager den kristne kulturarv til sig.

I KD er vi ikke bange for at lave prioriteringer. Dette er nødvendigt ift. at skabe ambitiøse forslag i ambitionen om at gøre det gode for vores klima, menneskers relationer og mentale trivsel, dannelse og demokrati koblet med social og økonomisk balance. Det er alle områder, vi udfordres på, og som betyder noget for det gode liv for alle mennesker.

KD`s vision er et samfund rundet af gode danske traditioner og en kristen kulturarv. Et samfund hvor familien og civilsamfundet styrkes; åndsfriheden og dannelsen stimuleres; den demokratiske infrastruktur sikres; kulturlivet frisættes og tilgodeses økonomisk; menneskets værdighed og livets ukrænkelighed er omdrejningspunkt; frihed respekteres og magten kontrolleres; flid på arbejdsmarkedet belønnes; hjælp til sårbare og udsatte mennesker prioriteres højt, og Danmarks internationale ansvar styrkes.