EUROPA & UDENRIGSPOLITIK

EU SKAL STYRKES OG DEMOKRATISERES

EU skal reformeres demokratisk med blandt andet en forfatningsdomstol og åbne ministerrådsmøder. Herudover skal der etableres fælles instrumenter til varetagelse af vores territoriale, geopolitiske og økonomiske interesser, herunder sikring af skattebetaling og lukning af skattehuller.  

KD støtter fælles låntagning i EU, fordi det giver billigere lån. 

Derfor foreslås det, at der optages fælles EU-lån på 700 mia. euro til yderligere udbygning af europæisk infrastruktur. Den danske andel af midlerne indsættes i en dansk infrastrukturfond til udbygning af jernbaner, veje og energiinfrastruktur.

Konkret foreslår KD: 

  • Fælles låntagning 
  • Forfatningsdomstol 
  • Demokratisk reform af EU