FAQ: Afghanistan

1. Hvor mange afghanere ønsker KD til Danmark?

Foreløbigt er der 900, der har arbejdet for Danmark, som har søgt om at komme til landet.

Disse mennesker har vi som minimum ansvaret for. De burde tildeles varigt ophold, da tanken om at de nogensinde kan vende hjem i et Taliban-styret land, er absurd.

2. Hvad med de kommende flygtningestrømme?

Danmark har et medansvar for, at tingene er gået, som de er. Men det ansvar må vi løfte i flok i Nato og EU. Det handler også om sikkerhedspolitik. Landene bør beslutte en fælles politik og en fælles fordelingsnøgle med nogle klare objektive regler. Det giver ikke mening at sætte tal på, hvor mange Danmark skal tage.

3. Hvorfor er KD med i en aftale, der kun giver to års ophold, når I er imod?

Det er vi fordi, aftalen først og fremmest handler om at redde og evakuere mennesker. 

Det tager vi ansvar for. Men vi har under forhandlingerne gentagne gange protesteret over det midlertidige ophold. Desværre som det eneste parti i Folketinget.

4. Er KD generelt imod midlertidigt ophold?

Det er bedre at tilbyde folk midlertidigt ophold end slet intet. Men sporene fra Helle Thorning-regeringens midlertidige opholdstilladelser skræmmer. Syrerne sendes hjem, fordi myndighederne i Danmark – som det eneste i verden – har vurdere flere områder som stabile. Det er muligt, at der ikke alle steder er kamphandlinger, men Assad sidder stadig ved magten. Ville man have sendt østtyskere tilbage til Stasi under den kolde krig? Næppe.

5. Men hvad så med integrationen – I siger jo, at antal betyder noget?

Ja, antallet betyder noget. Men det betyder også noget, om man giver mennesker et sted i verden, eller om de konstant skal leve med uvished om fremtiden. Man kan ikke integrere folk, der får at vide, at de skal tilbage. Og man kan ikke give dem en følelse af, at de betyder noget. Derfor tror vi på, at integrationen styrkes ved at give mennesker rodfæste og derfra stille krav til dem.