FAQ: KLIMA OG KERNEKRAFT

1. Er I ved at importere et ny Tjernobyl?

KD ønsker ikke atomkraftværker, som vi kender dem fra tidligere, til Danmark. Under ingen omstændigheder. Den nye 4. generation af kernekraft og de såkaldte saltkraftværker er noget helt andet. Saltkraft kan rummes i en skibscontainer og er ikke farligt.

2. Er kernekraft farligt for mennesker?

De gamle atomkraftværker var farlige. Og forskningen i den nye form for kernekraft er slet ikke tilendebragt. Derfor står KD ikke på synspunktet om at indføre kernekraft. Men vi skal investere i forskningen, så kernekraften kan bidrage til at løse klimaproblemerne. Olie, kul og gas har kostet mange menneskeliv. Langt flere end atomkraften nogensinde kommer i nærheden af. Og klimaudfordringerne gør det samme. Koster liv. Det er farligt ikke at undersøge alle muligheder for ren energi.

3. Kan saltkraftværker eksplodere?

Nej.

4. Er I sikre på, at kernekraft er vejen frem?

Det er i hvert fald dumt ikke at understøtte forskningen i sikker kernekraft – specielt fordi man er så langt med forskningen. Så må vi efterfølgende se, om det er muligt at leve op til krav om affald, ren energi og sikkerhed.