FLYGTNINGE, INTEGRATION & ULANDE

 FAST OG FAIR INTEGRATIONS- OG UDLÆNDINGEPOLITIK

Alle mennesker har lige værdi uanset deres baggrund, og det skal Danmarks integrations- og udlændingepolitik afspejle

Der skal være balance mellem krav og omsorg. Vi skal skabe gode rammer i form af sprogskoler, lægehjælp, et åbent arbejdsmarked og gode skoler. Til gengæld skal vi stille krav om, at alle udlændinge i Danmark bruger rammerne til at bidrage til samfundet, og så vidt muligt forsørger sig selv. Samme krav, som skal møde alle voksne mennesker i Danmark. 

KD står fast på åndsfrihed. Retten til at tænke, tro og tale skal være fri. Derfor tager vi kraftigt afstand fra al form for sindelagskontrol, tvungen indoktrinering eller forbud mod at leve som andre danskere. 

Det er en dansk og kristen værdi, at alle er lige for loven og alene dømmes for egne handlinger. Derfor skal der ikke herske særlige love nogle steder i Danmark, og man skal alene dømmes for sine handlinger i samfundet og aldrig for sin baggrund, nationalitet eller etnicitet. 

KD anerkender, at antallet af flygtninge betyder noget. Ligeledes skal asyl alene tilfalde de, der opfylder betingelserne herfor. Derfor foreslår vi, at der oprettes fælles asylcentre ved EU’s ydre grænser, og at der fra disse foretages asylbehandling med skrappe krav til identitetsdokumentation og gennemføres straks-hjemsendelser af ikke asyl-berettiget. 

EU skal gennemføre en landekvote for fordeling af asylberettiget. 

KD foreslår, at Danmark samlet set i runde tal tager 1000 flygtninge årligt fordelt på spontane asylansøgere og kvoteflygtninge. Det er afgørende for KD, at flygtninge tælles i familier – i udgangspunktet defineret som forældre og børn. Det kan aldrig være en dansk værdi at holde børn adskilt fra deres forældre. 

Konkret foreslår KD: 

  • Tag omkring 1000 flygtninge om året til Danmark. Flygtninge skal hentes til Danmark i hele familier. Vi skal ikke med dansk lov afholde børn og forældre fra hinanden, hvis ikke barnets trivsel er i fare 
  • Etablér en fælles europæisk ordning for asylbehandling med skrappe krav til identitetsdokumentation, effektiv sagsbehandling, restriktiv asylpolitik og straks-hjemsendelser ved afslag på asyl 
  • Fjern reglerne for familiesammenføring, så familierne kan være sammen 
  • Fjern 24-års-reglen 
  • Invester 500 mio. kroner årligt i sprogskoler 
  • Stil krav om dansk sprog 
  • Stil krav om uddannelse, praktik, opkvalificering eller nyttejob som modydelse for kontanthjælp 
  • Modarbejd negativ social kontrol alle steder i Danmark

UDVIKLINGSBISTANDEN SKAL OP

En stabil og stærk udviklingsbistand mindsker beviseligt migration. Det er tillige en etisk pligt at hjælpe verdens fattigste mennesker.

Modellen med investering og åbning af markeder, der gjorde mange asiatiske lande økonomisk stærke, skal bruges på Afrika, og her skal Danmark investere 3,5 mia. kroner årligt frem mod 2030 og yderligere ca. 3,5 mia. kr. årligt efter 2030 for at nå op på 1% af BNP.

Konkret foreslår KD:

  • Hæv ulandsbistanden med ambition om 1 procent af BNP
  • Skab en ny aftale med AVS-landene om handel, økonomi, menneskerettigheder og migration