FOKUS

AT VÆRE ARBEJDSLØS KAN BLIVE STARTEN PÅ IVÆRKSÆTTERI

KD har foreslået, at man i stedet for at være underlagt krav om at søge jobs, skal kunne få dagpenge udbetalt for at starte egen virksomhed op.

I Danmark har vi en stolt tradition for iværksætteri og vi er et af de lande i verden, hvor det er lettest at stifte virksomhed. Der er med andre ord et godt udgangspunkt ift. styrke iværksætteriet. Idéerne findes derude, og der er rigtig mange, der går rundt med en lille iværksætter i maven. Men for at få realiseret idéerne og få vækket den indre iværksætter til livs, skal vi have skabt de rette rammer omkring iværksætteri.  Danmark har brug for gode idéer og et spirende iværksætteri medfører et sundt konkurrenceniveau samt et højt niveau af innovation.

I det nuværende beskæftigelsessystem er du tvunget til at søge et ”normalt arbejde”, når du bliver arbejdsløs – uanset hvad dit job tidligere har været. Starter man egen virksomhed i Danmark, kan man i op til 30 uger få supplerende dagpenge – et økonomisk sikkerhedsnet som er vigtig for de fleste. Kravet for at få udbetalt disse dagpenge er imidlertid, at man bruger kræfter og energi på at søge alle mulige jobs, som man ikke nødvendigvis brænder lige så meget for, som det man nu selv har startet op. Det kan være kvælende og begrænsende ift. at lykkes med sit eget projekt, da man ikke udnytter sin tid og energi optimalt.

Det vil vi i KD gerne have gjort noget ved. Står du uden arbejde, skal det være helt op til dig selv, om du vil bruge energien på at forfølge et nyt job som lønmodtager, eller om du vil forfølge drømmen om at blive iværksætter. I Nordjylland har man forsøgt sig med en ordning, hvor man som iværksætter kan få dagpenge i 26 uden at skulle søge andre jobs. I stedet skal man som iværksætter følge et opstartsforløb der hjælper iværksætterne godt i gang med deres idéer. Meldingerne fra Erhvervshus Nordjylland går på, at det virkelig gør en forskel ift. at lykkes som iværksætter.

Som dagpengemodtager skal du altså kunne få rådgivning om at starte virksomhed. Det skal ske i samarbejde med erhvervshusene, og her skal man så klædes på ift. hvordan man lægger budget, skaffer finansiering og sikrer, at idéen holder og kan blive til virkelighed. Samtidig fritages man fra de almindelige krav til dagpengemodtagere om at søge ledige stillinger samt møderne på jobcentrene.

At gøre iværksætteri til en mulighed for dagpengemodtagere er ikke bare et konkret forslag om at få flere nye virksomheder i Danmark. Det er også en principiel politisk debat. Når man ikke har et arbejde – hvad er man så? Det nuværende system svarer simpelt, at hvis man ikke har et arbejde, så skal man placeres i lønmodtagergruppen, og dermed bruge sin tid på at finde en stilling i en virksomhed, hvor andre betaler ens løn. Denne logik er ikke hensigtsmæssig. Vi har brug for en ny måde at se på dagpengetiden på. Tiden kan bruges på at realisere sin iværksætterdrøm. Mange danskere går faktisk med tanker om at starte op som selvstændig eller har idéer til opfindelser, som de gerne vil arbejde med. Kreativitet og idérigdom mangler vi ikke. Men med det nuværende system kvæler vi iværksætterdrømmene, når dagpengemodtagerne skal bruge tiden på at søge job og gå til møder på jobcentrene.

Vi vil gerne sikre, at man som dagpengemodtager kan få et reelt frit valg mellem at søge arbejde hos andre eller at blive sin egen arbejdsgiver. Det er en stolt værdi i Danmark, at vi vil forsørge os selv. Det er en pligt og et ansvar, vi som voksne har, at vi skal tjene vores egne penge og så vidt overhovedet muligt sikre, at vi kan tage vare på os selv og hinanden.

Det er derfor også en principiel diskussion. Som arbejdsløs skal man ikke automatisk forfølge lønmodtagerrollen.

Som arbejdsløs skal man være fri til selv at vælge, om man vil søge et job eller skabe et job.

Friheden vil ikke kun sikre gode rammer for iværksætteri i dag, men også ændre måden vi ser på arbejdsløse på generelt.

Lad os give vores iværksættere roen til at starte deres virksomheder op og sikre, at de bliver en del af et lærende og givende opstartsforløb, så er vi i KD af den overbevisning, at det vil kunne aflæses på antallet af iværksættere, som lykkes med at få deres virksomhed til at.

Det har stor værdi for det enkelte menneske, og det har stor værdi for vores samfund, at vi hjælper iværksættere med at lykkes.