KD siger JA til at fjerne Forsvarsforbeholdet.

Danmark skal være en del af et fælles forsvar – også i Europa.

Danmarks indflydelse styrkes
Krigen i Ukraine har vist vigtigheden af at landene i EU og NATO står sammen. Med en afskaffelse af forsvarsforbeholdet sikres Danmark direkte indflydelse i begge organisationer – samtidig med at Danmarks selvbestemmelse fastholdes fuldt ud.
 
Europa skal kunne varetage egne sikkerhedspolitiske interesser
Vi kan ikke altid forvente hjælp udefra. Derfor skal Danmark være med til at bestemme mål og prioriteter for EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde, herunder være til at sikre at indsatsen til enhver tid er forenelig med NATO’s mål og prioriteter.