KD’s fem-punktplan for efteråret 2021

Den seneste tid har vist, at landet politisk står med en række brændende platforme, som kræver en fundamental ny måde at tænke løsninger på og et opgør med en række systemfejl, som vi har fået gennemført over de seneste tyve år.

Det er følgende områder, hvor handling trænger sig på, og som vi ved, der skal forhandles om i efteråret:

1. Afghanistan

KD vil give de mennesker, som vi evakuerer til Danmark og som har hjulpet Danmark under krigen, permanent ophold i Danmark. Det har vi sagt under hele forløbet, og det står vi fast på. 

De mennesker vil altid være forfulgt af Taliban. Det ved vi. Det ved alle. Vi ønsker, at de får permanent ophold i Danmark via den særlov, som vi skal behandle til Folketingets åbning. Vi kan ikke være bekendt at sætte disse menneskers liv på hold i to år.

FAQ: Afghanistan

2. Klima og kernekraft

Sommeren har været den varmeste nogensinde, siden vi begyndte at måle. Klima har igen haft store konsekvenser for verdens befolkning. Vi er nødt til at tage skeen i den anden hånd, når det gælder vores energiproduktion: KD går til finanslovsforhandlinger med det klare ønske, at der afsættes 500 mio. kroner til forskning i kernekraft, så vi kan understøtte en renere energiproduktion. Det handler ikke om atomkraftværker som Tjernobyl. Det handler blandt andet om fjerde generation af sikker kernekraft, blandt andet saltkraftværker, der kan være i en skibscontainer og ikke er farlige for mennesker.

Vi kan ikke alene vende udviklingen med vind og sol. Og vi kan ikke blive ved at være afhængig af olie, gas og kul. KD ønsker fokus på udvikling af sikker kernekraft. Det handler om klima. Men det er også et sikkerhedspolitisk spørgsmål, ligesom erfaringerne fra Tyskland viser, hvordan uligheden og fattigdommen stiger markant, hvis vi undsiger rene og billige energikilder.

FAQ: Klima og kernekraft

3. Arbejdsudbud/skat

I denne uge har Dansk Industri været fremme med forslag om en præmie til efterlønsmodtagere, der arbejder. Det er et sympatisk forslag, som vi bakker op. Økonomien buldrer igen frem, og vi står med en ganske alvorlig udfordring i form af mangel på arbejdskraft. Hvis ikke vi løser den udfordring sammen, braser fundamentet om velfærden sammen.

Men der er brug for mere langsigtede strukturelle forbedringer. KD vil øge antallet af hænder på arbejdsmarkedet med 70.000 årligt. Det gør vi blandt andet ved at sætte skatten på arbejde kraftigt ned. Topskattegrænsen skal hæves til 800.000 og beskæftigelsesfradraget øges fra 10,65 til 26,6 procent. Det giver en gennemsnitsfamilie 29.000 kroner i skattelettelser årligt. Vi finansierer blandt andet med stop for tilgangen til efterløn i 2025 samt en løbende reduktion af rentefradragsretten. Herudover ønsker vi at nedsætte indtjeningsgrænsen for udlændinge til 300.000 kroner.

FAQ: Arbejdsudbud/skat

4. Børnefattigdom

Vi har en regering, der har slået sig op på at være børnenes statsminister. Og vi har en række støttepartier, der altid slår sig op på at være der for børnene. Vi forventer derfor at få klar støtte fra venstrefløjen til at afskaffe fattigdomsydelserne såsom kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, når vi skal forhandle videre om ydelseskommissionens anbefalinger. Vi ved godt, at det kræver flere penge, men dem har vi anvist finansiering til i KD’s 2030 plan. Det er uværdigt at bringe mennesker i fattigdom i den tro, at de derved kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er helt andre ting, der skal til, hvis vi vil øge arbejdsudbuddet i Danmark.

FAQ: Børnefattigdom

5. Investering i demokratisk infrastruktur

Nyhedsørkenerne breder sig. Annoncekronerne forsvinder fra danske medier. Vores demokratiske infrastruktur bliver udhulet.

Derfor vil KD investere ti mia. kroner i danske medier. Vi ønsker, at de nuværende midler til at understøtte danske medier fordobles. Det skal finansieres gennem et folkeligt medejerskab. Vi foreslår en medieskat og et solidaritetsbidrag fra de medier, der ønsker del i støtten. Pengene skal målrettes journalistiske arbejdspladser og mindst to mia. kroner skal gå til lokale-regionale medier.

Det er mange penge, men småt i forhold til de store giganters budgetter. Vi har ikke råd til at lade være.

Vores opfordring til regeringen er: Kom nu i gang med de medieforhandlinger.

FAQ: Investering i demokratisk infrastruktur