Kernekraft skal kunne være en del af en grøn fremtid

For KD står det ufravigeligt: Klimakrisen skal tages alvorligt både i Danmark og internationalt. Den grønne omstilling er alles ansvar og alle må gøre, hvad man har mulighed for.

Hvis den grønne omstilling skal gå hurtigt nok, skal markedskræfterne spille med. Det sker gennem to simple principper:

Omstillingen skal være teknologineutral og markedsdrevet.

Dermed skal vi ikke politisk udelukke fx kernekraft som energiform, fordi gammel teknologi ikke var økonomisk rentabelt. Politikere skal ikke sidde og gætte på fremtidens teknologier. Markedet skal have lov at omstille sig via den teknologi, som bedst passer til de enkelte virksomheder, områder og produktionsformer konkret.


Derfor ser vi kernekraft som en mulighed, såfremt markedet vil. Vi kommer ikke til politisk at stå i vejen for dette. Derfor skal moderne MSR-teknologi også godkendes i EU som grønt, sådan at alle teknologier alene vurderes på deres klimabidrag, ressourceforbrug mv og vurderes ens uafhængig af teknologien.

Et forbud mod kernekraft som eneste grønne teknologi er bagudskuende. Moderne kernekraft er sikker, affaldsproblemet håndteret og teknologien på vej til at blive økonomisk konkurrencedygtig. Vi er ikke klar i morgen til moderne kernekraft, dertil er teknologien for ung. Men vi må ikke politisk forhindre, at moderne kernekraft er med til at nå vores mål om CO2-neutralitet i 2050 eller klimamålet for 2030.