Min mærkesag

Styrke relationer

KRISTIAN ANDERSEN : Jeg brænder især for at styrke relationer mellem mennesker og i de små enheder: I familien, de frivillige foreninger og de små lokalsamfund. I KD har vi et slogan: Det gode liv, og det sammenfatter netop det, at vi som mennesker lever og trives i relationer med hinanden og i de små enheder. Det er her, at mennesker finder tryghed og nærvær.

HER MØDER VI DEN DERUDE

Vi lever i et samfund, hvor tempoet er meget højt, og hvor vi har et højt og stigende stressniveau. Også stigninger i depression, angst og andre psykiske lidelser viser, at det gode liv er under pres.  Familierne er pressede, og mange oplever manglende balance mellem arbejdsliv og familieliv.

HER SKAL DER HANDLES

Det er vigtigt at vi som samfund giver den fornødne hjælp til mennesker og familier, når der er brug for det. Det gælder økonomisk støtte, men også andre ressourcer f.eks. adgang til gratis parrådgivning og psykologhjælp for unge. Vi skal styrke sundhedsplejerskerne og den forebyggende indsats, så vi får hjulpet sårbare familier i tide.

Familierne skal have gode vilkår, så vi sikrer en bedre balance mellem arbejdsliv og familier.

Vi skal give større valgfrihed for familierne
til at indrette sig med den arbejdstid
og valg af pasningsform, som passer
til den enkelte families behov.

Vi skal ikke presse mennesker op på fuld tid, som ikke selv ønsker det, og der skal være mulighed for både deltids- og hjemmepasning.

Det har stor værdi, når der er liv i de små lokalsamfund. De små skoler, et rigt foreningsliv og et godt erhvervsliv er vigtige omdrejningspunkter for et lokalsamfund, og det vil vi i KD gå langt for at bevare. Vi skal sikre en bedre adgang til lån, så mulighederne bliver bedre for at kunne købe hus udenfor de store byer. Vi skal gå foran i en grøn omstilling, men på en måde så det sker i dialog og ikke hen over hovedet på borgerne, som det desværre nogle gange har været tilfældet i forhold til f.eks. vindmøller.

MENNESKET BAG MENINGEN

Jeg er gift med Ebba og vi har 4 børn i alderen 16-25 år. Jeg arbejder som familiekonsulent og er bosiddende i Tarm.

Jeg sætter stor pris på at være sammen med min familie – ikke mindst ude i naturen. Jeg bruger fritiden på at lave ting af genbrugsmaterialer, på håndbold og kirkegang. Jeg nyder at tage mig en løbetur og en fisketur, når der er tid.