KULTUR

KULTUREN BYGGER BRO

Kultur er udtryk for, at mennesket ikke kun har materielle behov. Kultur giver indsigt og styrker dialogen og tolerancen.
Kulturudfoldelse og kunstoplevelse fører til øget livskvalitet, og derfor skal alle dele af befolkningen have gode muligheder for den slags oplevelser.

Den danske kulturarv må formidles videre til nye generationer. For at undgå at blive rodløse i en mangfoldig verden må vi være bevidste om vores egen kultur, identitet og værdier.

At satse på kultur og kunst er en investering i et mere værdifuldt samfund.

BIBLIOTEKER

KD vil bevare de kulturelle tilbud, som bibliotekerne giver. Særligt i landdistrikterne skal deres gøres en indsats for at bevare bibliotekerne.

Bibliotekerne skal i samarbejde med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner. Bibliotekarerne skal uddannes til at kunne rådgive brugerne af biblioteket i både de trykte og de digitale medier, og de skal være opdaterede omkring litteratur og nyheder.