KIRKE, KULTUR & MEDIER

KUNST, KULTUR OG DANNELSE

Kunst fungerer som et spejl for os alle og fortæller os, hvem vi er. Kunst udføres og udleves af særlige talenter.

Kunsten er med til at skabe varige spor til eftertiden for den nation og det folk, vi er i dag.

Den kan give os en indsigt på højere niveau og en historisk baggrund ift. europæisk civilisation og dansk egenart; dannelse, om man vil.

Kunsten, kulturen og det frivillige Danmark trækkes endnu med eftervĂ©erne af et ĂĄrelangt ĂĄndeligt og økonomisk svigt. KD vil tilføre kunst, kultur og foreningsliv yderligere 2 mia. kr. ĂĄrligt. Derudover ønsker vi pĂĄ sigt at skabe en fond til at understøtte en national handlingsplan for skabelse af bevaringsværdige bygninger og byggehĂĄndværk. Det vil give et langsigtet investeringsperspektiv for og i kunst og hĂĄndværk. 

Investeringer i kunst er en investering i fællesskabet og dem, vi er. Det betyder noget, om vi tør tale kunsten op og prioritere den fremfor at ligestille og sammenligne den med alt muligt andet. Kunst er at skabe og danne ikke kun vores samtid, men også vores fremtid. Derfor fortjener den større fokus fremover.

For at sikre, at bĂĄde sporten og kunsten fĂĄr den opmærksomhed, som er nødvendig for at skabe varige indtryk, vil vi opdele det nuværende kulturministerium i et kunstministerium med fokus pĂĄ kunst, højskoler, foreninger og national kultur og et sportsministerium med særskilt fokus pĂĄ sĂĄvel den professionelle som den frivillige indsats i idrætten. Det er ikke rimeligt, at sport og idræt frister en tilværelse som stedbarn i kulturministeriet, og det er pĂĄ tide at fĂĄ taget en international politisk kamp mod de pengemænd, der stjæler sporten og f.eks. placerer et VM i fodbold, hvor det ĂĄbenlyst miskrediterer sporten. 

Det lokale kultur og fritidsliv fĂĄr kommunerne desuden økonomi og frihed til at opprioritere lokalt. 

Konkret foreslĂĄr KD: 

  • 2 mia. kroner ĂĄrligt til kultur 
  • En økonomisk indsprøjtning pĂĄ 500 mio. kroner svarende til 4 mia. akkumuleret til landets høj- og efterskoler 
  • En national handlingsplan for arkitektur 
  • Opdeling af kulturministeriet i et kunst- og et sport- og fritidsministerium

KIRKE OG RELIGION

Danmark skal fortsat være et samfund, der bygger på en kristen kultur. Det betyder, at kristendommen og folkekirken har en særstilling i Danmark, og at f.eks. helligdage begrundes i den kristne kulturarv. Det må dog ikke forhindre, at vi står fast på religionsfrihed og åndsfrihed.

DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR

Danske medier, som vi kender dem, lider en stille død. KD vil ruste den danske mediebranche til fremtiden og gøre det i en tradition, der ikke dikteres fra USA eller andre steder i verden. Det kræver et politisk opgør med vores smĂĄstatsmentalitet. I stedet skal vi i Danmark tænke stort og spille danske medier og vores journalistiske traditioner ind i den verden og økonomi, som de store tech-giganter befinder sig i. Vel at mærke pĂĄ vore egne præmisser. 

Det kræver penge og politisk mod til at gentænke den danske mediestøtte, som vi allerede i dag bruger fem mia. kroner pĂĄ. Med lidt højstemt retorik kan man sige, at der sker en bekymrende udhuling af Danmarks demokratiske infrastruktur. Derfor foreslĂĄr KD en massiv investeringsplan for de danske medier, mĂĄlrettet journalistiske arbejdspladser. 

Forslaget finansieres af en medieskat (er indregnet i beskrivelsen af skatteeffekterne) og et eget bidrag fra medievirksomheder, der ønsker del i mediestøtten. Skatten synliggøres pĂĄ selvangivelsen, som vi kender det fra kirkeskatten og isoleres fra de ĂĄrlige finanslovsforhandlinger af hensyn til armslængdeprincippet.  

Konkret foreslĂĄr KD: 

  • Indfør medieskat og afsæt yderligere 5 mia. kroner ĂĄrligt til demokratisk infrastruktur 
  • Indfør solidaritetsbidrag fra alle, der ønsker del i mediestøtten 
  • Styrk armslængdeprincippet gennem et lukket finansieringssystem. 
  • Genopbyg den demokratiske infrastruktur i hele landet