Resolutioner & politiske programmer

En resolution er en kortfattet politisk udmelding, som oftest om et konkret og aktuelt politisk emne.

Et politisk program er et mere gennemarbejdet og omfattende dokument, der beskriver partiets sammenhængende politik indenfor et større politisk område, f.eks. undervisning og uddannelse.

God læselyst