RETSVÆSEN & TRAFIK

FOREBYGGELSE OG STRAF

Det er afgørende, at der værnes om vores tryghed, frihed og sikkerhed. Det sker bedst ved, at børn og unge får gode værdier for livet.

Trivsel for familien og den enkelte skal prioriteres højt for at forebygge kriminalitet.

Selv om socialt dårlige vilkår ofte giver grobund for kriminalitet, fratager det dog ikke mennesket et personligt ansvar for andre menneskers liv og ejendom.

Der skal gøres en særlig indsats for de kriminelle under 18 år. SSP-samarbejdet (mellem skole, socialforvaltning og politi) skal udbygges, så det også inddrager familien.

Strafudmålingen skal afspejle, hvor grov forbrydelsen er. På en række områder er det nødvendigt at forhøje strafferammerne, f.eks. for voldtægt, handel med kvinder, udbredelse af børneporno og for seksuelt misbrug af børn.

Trafikpolitikken bør fastlægges ud fra hensyn til menneskelighed, bæredygtighed og social forståelse.

Målet er en effektiv, sikker og miljøvenlig transport af personer og varer.

SIKKER OG MILJØVENLIG TRAFIK

Væksten i trafikken er et problem, fordi det går ud over miljøet.

Trafikpolitikken bør fastlægges ud fra hensyn til menneskelighed, bæredygtighed og social forståelse. Målet er en effektiv, sikker og miljøvenlig transport af personer og varer.

KD prioriterer trafiksikkerheden højt. Forældre, skole og politi skal gennem oplysning motivere til sikker adfærd og overholdelse af love og regler i trafikken.

KOLLEKTIV TRAFIK

Af hensyn til trafiksikkerheden og trafikkens belastning af miljøet skal der være regler, så der opnås den bedste udnyttelse af pladsen i bilerne. Både offentlige og private arbejdspladser bør tilskynde til samkørsel til og fra arbejde.

Den kollektive transport skal gøres attraktiv i alle dele af landet, f.eks. ved at der sikres gode parkeringsforhold ved stoppesteder i udkanten af de store byer. Det skal være sådan, at det for de fleste ikke kan betale sig at bruge sin egen bil i stedet for offentlige transport.

Der skal arbejdes for, at en velfungerende, kollektiv transport med den bedste udnyttelse af kapaciteten fører til færre private biler, særligt i de tætbefolkede områder.

Den offentlige transport skal gøres billigere.

DE DANSKE SMÅØER SKAL TRAFIKMÆSSIGT LIGESTILLES

KD vil indføre færgedrift i Danmark efter det såkaldte ”landevejsprincip”, således at prisen for at sejle med færgen til små øer og ø-kommuner kommer til at svare til prisen for at køre en tilsvarende strækning i bil på landevej.

Den offentlige transport skal gøres billigere.

REKLAMEFORBUD FOR PRIVATHOSPITALER

Privathospitalers annonceringsmuligheder skal ligestilles med andre sundhedsfaglige erhverv. Reklamer for brystforstørrelser, fedtsugninger og anden kirurgi, der fremmer et kunstigt kropsideal, bliver derved forbudt.

På linje med lægepraksis, fysioterapier, fodterapeuter og tandlæger skal privathospitaler forbydes at annoncere om deres ydelser. Det er direkte uetisk, når en privat institution tjener penge på at fremme et kropsideal, de færreste kan leve op til.