Silkeborg Kommune

BESTYRELSE

FORMAND

VERNER ANDERSEN

Silkeborg
Tlf.: 40 59 17 00 & mail: verner.b.andersen@gmail.com

NÆSTFORMAND

FRITS MADSEN

Levring

KASSERER

EGON HAUGE

Silkeborg

SEKTRETÆR

JONNA SVENDSEN

Silkeborg

KAREN-MARGRETHE LYSHOLM

Silkeborg
Tlf.: 25 82 96 13 & mail: vonvoel@gmail.com

MALTHE BROE

Silkeborg

SØREN JUUL SKOVENBORG

Tlf.: 23 29 88 29 & mail: soeren.skovenborg@gmail.com


Forårsmøde og generalforsamling


Invitation til Grundlovsmøde 2021

LÆSERBREVE

Læserbrev – Miljø og støjforurening
Læserbrev – Det grå guld
Læserbrev – Alt er næsten fryd og grammen i Silkeborg Kommune?
Læserbrev Midtjyllands avis – ærlighed varer længst


Vores valgprogram for kommunalvalget 2021:


Følg os på Facebook