2030 plan

KD FORESLÅR MASSIVE SKATTELETTELSER I VORES 2030-PLAN

Vi har brug for flere og ikke færre hænder, hvis vi fremover ønsker en bedre balance mellem arbejde og fritid. Derfor skal vi beskatte arbejde mindre end tilfældet er i dag. Derudover vil vi via afskaffelse af generationsskifte-beskatningen sikre, at familieejede virksomheder og landbrug ikke ender med at blive opkøbt af udenlandske kapitalfonde. Derudover bør justeringer i skat indtænkes ift. den adfærdsregulering, som den grønne omstilling påkræver.

Helt konkret foreslår KD:

  • Hæv beskæftigelsesfradraget fra 10,65% til 26,6%
  • Hæv topskattegrænsen til 800.000 kr.
  • Afskaf generationsskiftebeskatningen for familieejede virksomheder
  • Sænk rentefradraget til 10%
  • Indfør en CO2-skat og før provenuet tilbage til erhvervslivet

Hvad betyder dette for min økonomi?

OBS: for alle førtidspensionister og pensionister uden biindtægt pålægges ikke den særlige medieskat, hvorfor denne gruppe reelt set går i 0 på ændring af disponibel indkomst. For pensionister med biindtægt, fjerner vi modregning, så gruppen har en positiv ændring i disponibel indkomst

Har du lyst til at læse mere om KDs 2030-plan, så kan du gøre det nedenfor.

LÆS HELE 2030-PLANEN HER