SKOLE & UDDANNELSE

TILLID, FRIHED OG SELVSTYRE PÅ ALLE DANSKE SKOLER

En stærk grundskole er fundamentet for alle børn og unges personlige og sociale trivsel. Grundskolen skal tillige sikre høj faglig viden og dannelse.

Besparelser, dårlige arbejdsvilkår og folkeskolereformen fra 2013 har medført, at danske skoler er så hårdt styret fra Christiansborg, at de har vanskeligt ved at løse de opgaver, som står i folkeskolens formålsparagraf. 

KD vil sætte folkeskolen fri og indføre den selvstyrende folkeskole i Danmark.

Det betyder konkret, at staten alene skal bestemme indholdet af folkeskolen, men ikke blande sig i, hvordan hverdagen ser ud for elever og ansatte lokalt. Skoledagens længde, antallet af idrætstimer, lektiehjælp, forberedelse og to-lærer-ordninger skal bestemmes på den enkelte skole og tilpasses lige netop de mennesker, som er en del af skolens hverdag. 

Frihed er en afgørende del af dansk skoletradition. Det ser man ved de mange frie skoler, som sikrer valgfrihed for børn og forældre. Det skal være op til den enkelte familie at vælge, hvilken skole og hvilket værdigrundlag, som skal præge deres hverdag. Hvis friheden til at vælge skal gælde for alle elever, kræver det en lav egenbetaling og generelt større tillid til de frie skoler fra statens side. Staten skal derfor alene sætte ind overfor skoler, som bryder loven, og ellers blande sig mindst muligt i skolernes hverdag. 

KD vil investere i højskoler og efterskoler, som er en afgørende del af dansk skoletradition og samtidig bidrager til dannelse og personlig udvikling for mange, særligt unge hvert år. 

Konkret foreslår KD: 

  • Indfør selvstyrende folkeskoler i hele Danmark 
  • Hæv koblingsprocenten til 85% til frie skoler 
  • Reel ligestilling mellem frie skoler og ikke diskriminerende og kontrol på baggrund af værdigrundlag 
  • Styrke højskoler og efterskoler med 500 mio. kr. årligt