SOCIAL & SUNDHEDSPOLITIK

MASSIV INVESTERING I SUNDHED OG PSYKIATRI

Kristendemokraterne ønsker et opgør med det politiske lappegrej i sundhedsvæsenet.

Alle skal kunne få en ordentlig behandling for både fysiske og psykiske sygdomme i hele Danmark.

Gennem alt for mange år er sundhedspersonalet blevet bedt om at løbe hurtigere og være mere effektive. Det giver ikke bedre sundhed for hverken patienter eller personale. 

KD vil tilføre sundhedsvæsenet 14 mia. kroner årligt frem til 2030. Vi vil samtidig give regionerne større frihed til at styre deres økonomi. KD lægger dog vægt på, at psykiatrien, som i mange år har været massivt underfinansieret, tilføres markant flere penge end i dag. Herudover skal der udarbejdes en bindende plan for at rette op på det lønefterslæb, som især sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har måtte finde sig i siden tjenestemandsreformen i 1969, hvor kvindens løn blev anset for at være et supplement til mandens indtægt. 

KD vil have fokus på reel ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom, bedre forhold for fødende, bekæmpelse af misbrugsproblemer og langt mere forebyggelse, men vi ønsker først og fremmest at lægge kompetence og ansvar ud, så der er frihed til at prioritere og planlægge i regionerne. Vi står dog fast på, at psykiatrien skal opprioriteres.

Konkret foreslår KD:

  • Tilfør sundhedsvæsenet 14 mia. kroner årligt 
  • Prioriter psykiatrien 
  • Skab en national handlingsplan mod misbrugsproblemer