UDENRIGSPOLITIK & FORSVAR

EN VERDEN I GENSIDIG AFHÆNGIGHED

I en verden præget af stor gensidig afhængighed er der behov for udvikling af det internationale samarbejde. Medlemskabet af EU, NATO, OSCE, Europarådet og FN er grundlaget for dansk udenrigspolitik.

Sikkerhed handler ikke kun om militær. En fredelig og bæredygtig udvikling i verden på det politiske, økonomiske og sociale område er det bedste grundlag for stabilitet og sikkerhed.

FN har som formidler af globalt samarbejde bidraget til internationale fremskridt. Men der er brug for et styrket og reformeret FN, så det mere effektivt kan varetage sit arbejde for fred, udvikling og menneskerettigheder.

Det danske forsvar skal have en kvalitet og et omfang, så det kan overholde internationale forpligtelser.

Sikkerhed handler ikke kun om militær. En fredelig og bæredygtig udvikling i verden på det politiske, økonomiske og sociale område er det bedste grundlag for stabilitet og sikkerhed.